Ingen Enhörna marknad i år.

EIF har valt att inte arrangera en marknad 2022. Läs mer