GRÄSROTEN 2019

En ny spellagstiftning träder i kraft från årsskiftet.
Det innebär bland annat att Svenska Spels sportspel flyttar till ett nytt bolag som heter Svenska Spel Sport & Casino AB. Alla turspel som till exempel Lotto blir kvar i AB Svenska Spel. För att spela hos Sport & Casino behöver du ett nytt spelkonto.

För dig som är ansluten till Gräsroten och stödjer EIF betyder det i korthet att från 1 januari finns Gräsroten hos både Svenska Spel Sport & Casino och Svenska Spel Tur. Om du från 2019 spelar i båda bolagen bidrar du med poäng till respektive bolag, men i en gemensam poängpott. Varje krona ger 10 poäng till din favoritförening, eller fördelat på de föreningar du valt – precis som tidigare.

Du kan ha helt olika föreningsval/sektionsval i de båda bolagen. Ändrar du dina val i ena bolaget efter årsskiftet följer dessa ändringar inte med till det andra. Under våren 2019 kommer du inte att kunna ändra dina gräsrotenval i spelbutikerna. Du kommer heller inte kunna se vilken förening du stödjer på spelkvittot. Men självklart får fortfarande din favoritförening ändå sina poäng varje gång du spelar.

2018 fick EIF 9 835 kronor!

Uppdatera dina gräsrotenval online på respektive webbsida.
Turspel: https://www.svenskaspel.se/tur/grasroten/sok?q=Enh%C3%B6rna%20IF&qc=grasrot
Sportspel: https://spela.svenskaspel.se/grasroten/sok?q=Enh%C3%B6rna%20IF&qc=grasrot