Enhörna IFs Vision

VISION

EIF – Mer än en idrottsförening
 

Värdegrund

• Hela familjens angelägenhet.
• Vi skall vara en förening som bedriver idrott för alla åldrar, på bredd, motions- och elitnivå.
• Verksamheten skall inriktas på att positivt utveckla individen fysisk, psykiskt, socialt och kulturellt.
• En förening mot mobbing, droger och dopning.

Mål

• Vi skall vara en flersektionsförening.
• Föräldrar skall medverka aktivt.
• Vi skall aktivt verka mot mobbing, droger och dopning.
• Det sportsliga uppträdandet skall värderas lika högt som de idrottsliga prestationerna.
• Gemensamt värna om att underhålla vår anläggning.
• Vi skall verka för ett gott samarbete med skola och närliggande föreningar.
• Fair play på alla plan.

Enhörna IF:s framtida visioner för föreningen och bygden

• Starkare samarbete med kommundelsnämnden, skolan, lokala företagare och övriga föreningar i bygden.
• Enhörnabygdens expansion påverkar EIF.
• Minskad miljöpåverkan är ett mycket viktigt inslag i föreningens verksamhet. Exempelvis önskemål om lågenergibelysning vid vårt3,4 km långa löparspår, vid våran fotbollsplan (A-plan) samt vid och i våra lokaler.
• Ny idrottshall för skola och föreningsverksamhet.
• Handikappanpassade toaletter.
• Underhåll och renovering av befintliga byggnader.