Pågående och klara arbeten

Pågående

1. 9-manna konstgräsplan.
2. 9-manna gräsplan.
3. Stubbröjning för utegym
4. Montering av utegym
5. Renovering av nedervåning Friluftsgården.
6. Läggning av stenplattor och uppbyggnad av grill utanför Backstugan.
7. Montering av fönstergluggar i avbytarbåsen på A-plan
8. Utbyte av lampor i elljusspåret
9. Lagning av brott på elljusspåret vid nya 9-mannagräset

Klara

(Arbetsutskottets genomförda arbeten sedan 2002)
1. Norra sittplats
2. Altan Friluftsgården (Nyströmsfonden)
3. Bar i Friluftsgården
4. Breddning A-plan
5. Täckdikning bakom spelarbås A-plan
6. Täckdikning in på A-plan
7. Bollnät A- och B-plan
8. Montering av resultattavlor på A-plan och konstgräs
9. Kört ut 2000 kubik flis i löparspår med gödselspridare.
10. Kört ut 1000 ton grus i löparspår (Jehander) med hjälp av fem grävmaskiner och traktorer/kärra.
11. Kört ut ca 2000 ton sopsand i löparspåret.
12. Konstbevattning på A-plan (Nyströmsfonden) och B-plan.
13. Uppbyggnad av pumphus.
14. Byggt 11-manna konstgräsplan.
15. Lagt igen utfallsdike under 9-manna konstgräsplan.
16. Trädfällning för att göra plast för 9-manna konstgräsplan.
17. Trädfällning för att göra plats för 9-mannagräs.
18. Trädfällning för att göra plats för utegym.
19. Renoverat Backstugan invändigt och byggt två duschar.
20. Byggt om A-lagets omklädningsrum.
21. Renoverat Paviljongen invändigt inkl. ventilation.
22. Pågående renovering av nedervåning Friluftsgården.
23. Tillbyggnad av verkstaden.
24. Byggt staket mellan garaget och tvättstugan.
25. Uppbyggnad av 60 kvm tak utanför garaget.
26. Nytt plåttak på Friluftsgården och Backstugan
27. Altan med tak utanför Paviljongen
28. Stenplattor utanför Paviljongens entré
29. Stenplattor utanför Kansliet.
30. Renovering av tvättstugan.
31. Alla avloppsrör filmade och rengjorda. (JEGAB)
32. Totalrenoverad allmäntoalett.
33. Asfaltering utanför Friluftsgården ner till allmäntoaletten.
34. Gjort i ordning förråd för gasolgrillar och kiosktillbehör
35. Renovering av villan, byte av fönster, tilläggsisolering, ny panel, köksskåp, golv. (Lindkvistarvet)
36. Byte av panna, varmvattenberedare, alla duschblandare.
37. Uppställning/montering av två bodar vid konstgräsplan
38. Läktare konstgräsplan
39. Ny trappa och bänk utanför tvättstugan
40. Återställande efter grävning för nya belysningen i elljusspåret närmast skolan.
41. Uppställning av container på stora grus till löparna
42. Montering av luftvärmepump i garaget, Backstugan och A-lagets omklädningsrum (FERITEX)
43. Utbyte av ställning för reklamskyltar vid A-plan
44. Hämtning och montering av avbytarbås på konstgräsplan
45. Byggt en handikappramp bakom Friluftsgården.
46. Renoverat trägolvet utanför Friluftsgårdens entré
47. Asfaltering för rink.
48. Ned- och uppmontering av rink.
49. Röjning och uppställning av container (JEGAB) vid konstgräsplan